© Kunst in Vrijheid 2020
KUNST in VRIJHEID
KiV

De Stichting Kunst in Vrijheid is opgeheven, waardoor ook

haar ANBI-status is vervallen.

Hieronder treft u de het eindverslag van het bestuur met de

bijlagen over het symposium en de tentoonstelling aan.

De jaarrekeningen 2018/2019 en 2020 zijn hieronder te

raadplegen